Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

That Guy!!
                          ''That Guy'' was a huuuuge,full body pierced, security guard in live concerts!
                            After his loss, even Chuck D, spoke some words about him...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου