Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Patrick Bartholomew!!

                     

                             ....Mythical piercer, one of the very few that did the controversial Uvula piercing!-
                             alongside Jon Cobb!- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου