Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

...meet the ''Bear''!!             ...''The Bear''!!Famous body piercer,also starring in the epic body ''modifed'' documentary-''Modify''!!He has the largest stretched ear lobes in Planet Earth!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου