Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

from our exhibition at Execute-clothes store!!till 24/10/15!

     The exhibition will be, until the 24/10/15!at ''Execute'' clothes-vintage store-https://www.facebook.com/Execute-Fashion-Second-hand-146487565518996/timeline/!!with Alexia Lougiaki-
     https://www.facebook.com/alexia.lougiaki?fref=ts,Margarita Disfear-https://www.facebook.com/margaritad.shadow?fref=ts!!
you are all welcome!!

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015