Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

...some older paintings!!..the first one, is from an exhibition we made some years ago, with my beloved friends-painters,
alexandros,giota,at ''p'',keramikos area!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου